การวิจัยและควบคุมคุณภาพ R&D / Quality Control

หน้าแรก > การวิจัยและควบคุมคุณภาพ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านไอที แต่ในทางกลับกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพได้กลายเป็นประเด็นหลักในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราเชื่อว่าการใช้ทัลก์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกหนทางในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก เราจึงได้ลงแรงและความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง จนได้มาเป็นทัลก์ NANO ACE

ต่อจากนี้ไปเราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่างๆ เทคโนโลยีการประมวลผล และการประเมินใหม่ ๆ

研究開発1 研究開発2

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

เราดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย อย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แม่นยำสูงรุ่นล่าสุด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

เราเชื่อว่าทักษะ ความรู้ และทัศนคติของพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนถึงการจัดส่ง คือหัวใจสำคัญของ “คุณภาพ” และเราจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานอีกด้วย

เราศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอยู่เสมอ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์1 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์2

เครื่องมือวิเคราะห์หลัก

Test Item Analytical and Measuring Instrument Analysis method
Qualitative analysis SHIMADZU CORPORATION X-ray Diffractometer “XRD-6100” X-ray diffraction
Quantitative analysis SHIMADZU CORPORATION X-Ray Fluorescence Spectrometer “XRF-1500” X-ray Fluorescence
AMETEK Co., Ltd EDAX Genesis APEX2 Energy dispersive X-ray spectrometry
Scanning Electron Microscopes Hitachi High-Technologies Corporation SU1510
Hue analysis TokyoDenshoku.co.,Ltd. Color Meter “TC-1500MC” JIS・Z8722
Nippon Denshoku Industries Co.,Ltd Color Meter “Z-300A” JIS・Z8722
Color Meter “SE-2000”
Color Meter “SE-7700”
Whiteness Toyo Seiki Seisaku-sho, Ltd. Digital Hunter ST Hunter method
TokyoDenshoku.co.,Ltd. Photovolt “TC-6D” JIS・Z8722
Particle size analysis SHIMADZU CORPORATION SALD-2000J Laser Diffraction
SHIMADZU CORPORATION SALD-2300 Laser Diffraction
MicrotracBEL Corp. Microtrac MT3300EXⅡ Laser Diffraction
Residue on sieve IIDA CO.,LTD. Tyler’s standard sieves  JIS・K5101
Wear volume NIPPON FILCON CO., LTD. Wear tester by NF method NIPPON FILCON method
NIPPON TALC CO., LTD. Wear tester by lead ball
Specific surface area SHIMADZU CORPORATION FlowSorb 2300 BET method
SHIMADZU CORPORATION SS-100 Air permeability method
Viscosity TOKYO KEIKI INC. BH&BL Viscometer JIS・K5101
EKO Instrument Co., Ltd. Brookfield Viscometer “LVT”
Interface analysis Kyowa Interface Science Co., LTD. Drop Master 300
pH HORIBA, Ltd. F-51 JIS・K5101
HORIBA, Ltd. F-71 JIS・K5101
Moisture SHIMADZU CORPORATION STAC-P400M JIS・K5101
MASUDA CORPORATION SA-30 JIS・K5101
Loss on ignition MASUDA CORPORATION NMF-215 JIS・K5101
Advantec Toyo Kaisha, Ltd. OTM-16D JIS・K5101
Yamato Scientific Co., Ltd. FO300 JIS・K5101
Bulk specific volume Ishiyama type