ทัลก์ NANO ACE NANO ACE®

หน้าแรก > แนะนำผลิตภัณฑ์ > NANO ACE

การผลิตทัลก์โดยทั่วไปจะทำลายลักษณะผลึกแผ่นหนาของทัลก์ ทำให้ผงทัลก์สูญเสียพื้นที่ผิวจำเพาะ และประสิทธิภาพลดลง
นิปปอน ทัลก์ จึงคิดค้นและพัฒนา ทัลก์ NANO ACE ที่มีความละเอียดสูงมากด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท โดยสามารถคงลักษณะผลึกแผ่นหนาของทัลก์เอาไว้ได้ แม้ทัลก์มีความละเอียดสูงมาก
ทัลก์ NANO ACE เป็นทัลก์รูปแบบใหม่ที่น่าจับตามองหลายอุตสาหกรรม เช่น พัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถใช้ทัลก์แบบธรรมดาได้
ทัลก์ NANO ACE เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สารก่อผลึก กาวคุณภาพสูง และ ฟิลเลอร์สำหรับเรซิ่น

NANO ACE D600

NANO ACE D600

NANO ACE Cross Section(Magnification 50,000 times)

NANO ACE cross-sectional photograph(50,000 times)

Product Test Item
Whiteness(%)
Hunter method
Particle size
D50(μm)
Laser diffraction
TOP size(μm)
Laser diffraction
Moisture
content(%)
JIS K 5101
Apparent
density(g/ml)
JIS K 5101
Specific
surface area(㎡/g)
BET method
NANO ACE D-600 96 0.6 3.0 0.7 0.09 24
NANO ACE D-800 96 0.8 4.0 0.6 0.09 21
NANO ACE D-1000 96 1.0 4.0 0.5 0.10 20
FG-15 96 1.5 5.0 0.5 0.10 18

ดาวน์โหลดเอกสารความปลอดภัย (SDS) (ไฟล์รูปแบบ PDF)