ทัลก์ละเอียด และทัลก์ทั่วไป MICRO ACEシリーズ / General Purpose Talc

หน้าแรก > แนะนำผลิตภัณฑ์ > ทัลก์ละเอียด และทัลก์ทั่วไป

ทัลก์ละเอียด

ทัลก์ MICRO ACE มีลักษณะผลึกแผ่นหนา มีความขาวสูง และมีความทนทานต่อสารเคมี จัดเป็นทัลก์ที่รวมคุณสมบัติพิเศษทั้งหมดเอาไว้
ทัลก์ MICRO ACE ถูกนำไปใช้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เรซิ่นอเนกประสงค์ เรซิ่นสำหรับใช้งาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น หมึกฉนวนไฟฟ้าและกาว) และสีรถยนต์

Product Test Item
Whiteness (%)
Hunter method
Particle size
D50 (μm)
Laser diffraction
Moisture
content (%)
JIS K 5101
Apparent
density (g/ml)
JIS K 5101
Specific
surface area (㎡/g)
BET method
Oil absorption (ml/100g)
JIS K 5101
SG-95 97 2.1 0.3 0.11 15.0 47
P-8 96 2.8 0.2 0.12 12.0 45
P-6 96 4.0 0.2 0.13 10.5 44
P-4 96 4.5 0.2 0.14 9.0 41
P-3 96 5.0 0.2 0.15 8.0 40
P-2 96 7.0 0.2 0.18 7.5 36
L-1 90 5.0 0.2 0.15 9.0 40
K-1 94 8.0 0.2 0.25 7.0 35
L-G 88 5.0 0.2 0.20 13.5 40
RA-3 92 5.0 0.2 0.15 9.0 40
PAOG-3 96 5.0 0.2 0.15 11.0 40

ดาวน์โหลดเอกสารความปลอดภัย (SDS) (ไฟล์รูปแบบ PDF)

ทัลก์คอมแพค

ทัลก์คอมแพค เป็นทัลก์ที่ผ่านกระบวนการอัดแน่นเพื่อเพิ่มความหนาแน่น ช่วยให้นวดเรซิ่นได้ดีขึ้น และลดปริมาณฝุ่นขณะฉีดทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น
ตัวอย่าง) ทัลก์ MICRO ACE P-3
ความหนาแน่นก่อนอัด: 0.15g/ml
ความหนาแน่นหลังอัด: 0.50g/ml

เปรียบเทียบก่อนและหลังอัดแน่น

ทัลก์ทั่วไป

ทัลก์ทั่วไป เป็นฟิลเลอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลาสติก กระดาษ ยาง สี และ เซรามิก เป็นต้น

Product Test Item
Whiteness (%)
Hunter method
Particle size
D50 (μm)
Laser diffraction
45μm residue (%)
JIS K 5101
Moisture
content (%)
JIS K 5101
Apparent
density (g/ml)
JIS K 5101
Specific
surface area (㎡/g)
BET method
Oil absorption (ml/100g)
JIS K 5101
MS-P 94 14 0.2 0.3 0.35 4.0 26
MS-K 93 16 0.2 0.2 0.40 4.0 25
SWE 88 17 0.2 0.2 0.40 3.5 24
SIMGON 83 8 0.1 0.3 0.30 10.0 35
SSS 80 12 0.3 0.3 0.40 4.5 28
RA 91 14 0.2 0.2 0.30 5.0 26
PA-OG 95 18 0.5 0.2 0.35 5.5 23

ดาวน์โหลดเอกสารความปลอดภัย (SDS) (ไฟล์รูปแบบ PDF)

ทัลก์ทั่วไป1 ทัลก์ทั่วไป2